Systém environmentálního a energetického managementu v SICO

ISO 14001 & ISO 50001

Jako dílčí oblast našeho celkového managementu jsme nainstalovali systém environmentálního a energetického managementu, s úkolem zajistit naše vlastní nároky na ekologické obchodování, pomocí našich  zaměstnanců zaručit splnění úředních/zákonem stanovených požadavků z hlediska ochrany životního prostředí  všech provozních  procesů, výrobků a služeb, stejně jako i dosáhnout zlepšení energetických služeb, včetně energetické účinnosti, využívání energie  a spotřeby energie.

Oba tématické okruhy byly realizovány v souladu s normami a úspěšně certifikovány (Environmentální management ISO 14001, Energetický management ISO 50001).

naše certifikáty