Zdokonalování/Úpravy výrobků

Zdokonalování/Úpravy výrobků

V případě potřeby mohou být naše výrobky opatřeny vloženým vláknem k zajištění průtahu nebo vybaveny samolepkami různého druhu a kvality. S ohledem na míchání směsi nebo dodatečné opracování povrchu nebo jeho úpravu je možné zvýšit kluznost našich výrobků, popř. snížit třecí odpor.

Dodatečné služby

Studie proveditelnosti

Výroba forem

Míchání směsí

Vytlačování

Výroba lisovaných dílů

Konfekční zpracování