Vytlačování

Vytlačování

Vytlačování silikonu je kontinuální výrobní proces, při kterém je nezvulkanizovaný silikonový kaučuk ve válci chlazeného extruderu pomocí  šneku dopravován do vytlačovací hlavy a protlačován skrz v ní vestavěnou trysku (tvarovací nástroj). Surový materiál, přetvořený geometrií nástroje, následně teče přímo do topné zóny, umístěné za extruderem a je vlivem tepla zvulkanizován. Teprve poté je tvar výrobku zafixován.

Typické vytlačované výrobky

  • profily
  • šňůry
  • hadičky
  • čtyřboké profily   (obdélníkové profily a ploché pásky)
Dodatečné služby

Studie proveditelnosti

Výroba forem

Míchání směsí

Výroba lisovaných dílů

Zdokonalování/Úpravy výrobků

Konfekční zpracování