Výroba lisovaných dílů

Výroba lisovaných dílů

Výroba lisovaných dílů může probíhat v jednoduchém procesu lisování (Compression Moulding = lisování pod tlakem). Při ní se otisky ve formě plní jednotlivě, vhodně dávkovaným množstvím materiálu. Zahřátá forma se poté hydraulicky poháněným lisem uzavře, aby došlo k vulkanizaci dílu. Dalším rozvojem lisování pod tlakem s  ohledem na rozměrovou přesnost a efektivnost výroby je vtlačení silikonového kaučuku do lisovací formy vstřikováním přes propojený zásobník (materiálu), případně rozdělení pomocí kanálů do několika otisků. Jak lisování pod tlakem tak i lisování vstřikováním se hodí pouze pro zpracování pevných silikonů.

V současné době nejvýznamnější metodou pro výrobu silikonových lisovaných dílů je vstřikolisová technika (Injection Moulding). Vyšší stupeň automatizace sice snižuje náklady, formy jsou ovšem dražší. Na rozdíl od obou prvně jmenovaných postupů  se vstřikolisová technika ( Injection Moulding) hodí jak pro zpracování pevných silikonů, tak také – nebo právě pro – použití silikonů kapalných (LSR).

Dodatečné služby

Studie proveditelnosti

Výroba forem

Míchání směsí

Vytlačování

Zdokonalování/Úpravy výrobků

Konfekční zpracování