Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Kompletní studie proveditelnosti zahrnuje, kromě kritérií zkrácené formy (cena, dodací termín a množství), následující body:

  • technické požadavky
  • právní/legislativní požadavky 
  • bezpečnostní a ekologické předpisy
  • speciální charakteristiky (vliv na: bezpečnost, právní a legislativní předpisy, atd.)
  • specifické požadavky na materiál
  • současná ustanovení  po dodání  (např. úspory, penále, zásobení náhradními díly, atd.)
Dodatečné služby

Výroba forem

Míchání směsí

Vytlačování

Výroba lisovaných dílů

Zdokonalování/Úpravy výrobků

Konfekční zpracování