Konfekční zpracování

Konfekční zpracování

K přizpůsobení individuálním požadavkům popř. okruhům použití jsme zařízeni na to, abychom naše výrobky konfekčně zpracovali. Podle toho mohou být zhotoveny fixní délky, ražené díly nebo výrobky opatřené výseky nebo výřezy (též kontinuálně).

Kromě toho také můžeme naše výrobky slepit , případně zvulkanizovat,  speciálními lepidly nebo běžnou vulkanizací do kroužků nebo rámů.

Dodatečné služby

Studie proveditelnosti

Výroba forem

Míchání směsí

Vytlačování

Výroba lisovaných dílů

Zdokonalování/Úpravy výrobků