Podniková filosofie SICO GmbH

Neustálé vzdělávání a prevence vad zaručují vysokou kvalitu našich výrobků

Rostoucí nároky na naše výrobky a služby vyžadují neustálé zlepšování ve všech oblastech našeho podnikání, stejně jako důvěrná spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli. Z tohoto důvodu společně pracujeme cíleně, ekonomicky a s bezvadnou kvalitou s cílem splnit požadavky a očekávání zákazníka ke zvyšování spokojenosti zákazníka.

Stanovením postupů a povinností v naší společnosti je dosaženo požadovaného zajištění kvality výrobků a procesů, stejně tak jako smysluplné a potřebné ochrany našeho životního prostředí. Z toho vyplývající, na proces orientovaný a integrovaný systém řízení, je stanoven a popsán ve vhodném software, jakož i dalších doprovodných dokumentech.

Každý zaměstnanec má ve své pracovní oblasti úkoly, týkající se zajišťování kvality a  ochrany životního prostředí. Je jeho povinností tyto úkoly provádět dle stanovených směrnic a popisů procesů a tak se vyhnout zbytečnému zatěžování životního prostředí, stejně jako reklamacím od zákazníků.

V tomto smyslu je úkolem vedení společnosti a všech vedoucích sil  zavázat naši organizaci a naše zaměstnance ke kvalitním výkonům, zajistit potřebné vnitřní prostředí a připravit základ pro věcná rozhodnutí. 

Všechny oblasti a úrovně v našem podnikání jsou navzájem v neustálé interakci a tím mají 

  • neustálým vzděláváním, 
  • neustálým zlepšováním se 
  • a prevencí vad již na začátku 

přínos k dosažení podnikatelských cílů a ke zlepšení účinnosti našeho systému řízení.

Zavazujeme se k dodržování všech platných zákonů, směrnic a nařízení, stejně jako všech dalších požadavků, ke kterým se hlásíme.

Historie

Fascinováni jedinečností materiálových vlastností a širokým spektrem použití se již od roku 1985 intenzivně zabýváme surovinou silikonový kaučuk. Jako jedni z vedoucích evropských podniků ve ...

Tvrzení

SICO – to je více než 300 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří na dvou lokalitách ve Wittenu (SRN) a Velkém Poříčí (ČR) vyrábějí rozmanité lisované díly, hadice a profily ze silikonového kaučuku...

Čím je SICO zajímavé?

SICO si svou dobrou pozici na evropském trhu udržuje především na základě své vysoké flexibility a velkého rozsahu výroby, který zajišťuje, že rozhodující zodpovědnost za kvalitu zůstává...